Üyelik Sözleşmesi

 1. Ana Sayfa
 2. Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1– TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ‘‘https://www.bilenibul.com/’’ (Bundan böyle BileniBul olarak anılacaktır) ile BileniBul web sitesinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında;

2.1. Bilenibul: Bilenibul Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi,

2.2. İnternet/Web Sitesi: ‘‘https://www.bilenibul.com/’’ adlı internet sitesi,

2.3. Uygulama: İnternet sitesinden sunulan hizmetler (Bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır.)

2.4. Kullanıcı: Uygulamadan Bilenibul tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler,

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecraları,

2.6. Satıcı: Freelancer olarak profil oluşturan, hizmetini satan kişi,

2.7. Alıcı: Sitedeki freelancerlardan ihtiyacı olan hizmeti satın alan kişi,

2.8. Üye: Siteyi kullanma amacıyla kayıt olan, kendisine şifre ve kullanıcı adı belirleyen kişi,

2.9. Güvenli Ödeme: Alıcını satıcıdan aldığı hizmet sonrasında vereceği onayla, satıcının hesabına aktarılan, hizmet süresince havuzda bekletilen ödeme seçeneği,

anlamına gelir.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Bilenibul tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Bilenibul tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Bilenibul, insanların her türlü yeteneği veya uzmanlığıyla para kazanabileceği bir pazar yeridir.

 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

 

4.1 Üyelik işlemi, sitenin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, web sitesine üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Bilenibul tarafından gönderilen linke, Kullanıcının girmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2. Websiteye üye olabilmek ve Freelancer olarak hizmet, ürün vb. satabilmek için, on sekiz (18) yaşını doldurmak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan kişilerin üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacak, doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bilenibul’un hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesini imzalamakla, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. Aksi durumda, meydana gelebilecek hukuki ve cezai sorumluluklarda Bilenibul’un hukuken sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri:

 1. a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Bilenibul web sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
 2. b) Kullanıcı, internet sitesinde yasal mevzuata, kanunlara, hukuka, ahlaka ve adaba aykırı olmamak koşulu ile serbestçe diğer kullanıcılar ile mesajlaşabilir. Kullanıcı Bilenibul aracılığı ile gönderdiği mesajlarında hiçbir şekilde hakaret içerikli mesajlarda ve nefret söylemlerinde bulunmayacağını, dil, din, ırk ayırımı yapan, TCK ve diğer kanunlar kapsamında suç olarak tanımlanmış fiilleri ve bu suçların faillerini öven paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı, mesajlarından kaynaklı herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun doğması halinde, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Bilenibul’un kullanıcının mesajlarından kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu sebeple Bilenibul’dan hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
 3. c) Kullanıcı bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün mesajlaşmaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Bilenibul’a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Bilenibul tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Bilenibul’un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Bilenibul’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Bilenibul tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Bilenibul işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma, iptal etme ve kullanıcının siteye erişiminin engellenmesi gibi yaptırımlarda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.
 4. d) Bilenibul hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere ve/veya yasal mercilere açıklayabilecektir. Kullanıcı, yukarıda sayılan haller sebebiyle kişisel bilgilerinin paylaşılması halinde Bilenibul’un hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, bu sebeple Bilenibul’dan hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
 5. e) Kullanıcının bilgileri Bilenibul tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilerek saklanır. Ancak Bilenibul’un üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmesine rağmen, web sitesine yapılacak bir siber saldırı sonucu Kullanıcı bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi halinde Bilenibul’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı tüm özene rağmen kişisel bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi halinde Bilenibul’dan hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.
 6. f) Kullanıcı, uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bilenibul, Kullanıcı tarafından Bilenibul’a iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
 7. g) Kullanıcı, Bilenibul’a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından dolayı Bilenibul’un uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

ğ) Bilenibul’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Bilenibul’un uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

 1. h) Kullanıcı işbu uygulamanın Bilenibul’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai Haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Bilenibul ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

ı) Uygulamada ve uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Bilenibul’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bilenibul, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 1. i) Kullanıcı ve Bilenibul birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
 2. j) Kullanıcılar, Bilenibul’un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 3. k) Bilenibul, Kullanıcılarına tarafınca yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkân sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil sitenin faaliyet gösterdiği her mecrada Bilenibul tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.
 4. l) Kullanıcılar Bilenibul üyeliklerini herhangi bir onay işlemi gerekmeksizin website üzerinden “Hesabım” bölümünden işlem yaparak askıya alabileceklerdir. Üyeliğin askıya alınması için Kullanıcıdan herhangi bir ücret veya cezai şart talep edilmeyecektir. Bilenibul’un hesabını askıya alan üyelere e-mail ve mesaj göndermeye devam edebilir. Kullanıcılar üyeliğini askıya alsa dahi, Bilenibul tarafından e-mail ve mesaj içeriklerinin gönderilmesini kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar, Bilenibul tarafından e-mail ve mesaj almak istemiyorsa, değişiklik yapma hakları saklı kalacaktır.

5.2. Bilenibul’un Hak ve Yükümlülükleri:

 1. a) Bilenibul, websiteye üye olmak isteyen kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Bilenibul, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bilenibul, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bilenibul tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Bilenibul sorumlu olmayacak ve Kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme, sonlandırma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.
 2. b) Bilenibul, websitesi üzerinden güvenli ödeme seçeneğini tercih eden alıcıdan, ödediği bedelin %10’unu komisyon bedeli olarak tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Ödemeler, Iyzco aracılığı ile güvence altına alınmış olup, KDV ve diğer vergilendirmeler yapılmaktadır.
 3. c) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde Bilenibul kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Bilenibul, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bilenibul’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. d) Bilenibul, uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bilenibul özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Bilenibul’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 5. e) Bilenibul gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
 6. f) Bilenibul, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu uygulamadan yararlanmasına son verebilir.
 7. g) Sitede aksi belirtilmediği takdirde, her türlü hizmet, ürün satımı vb. karşılığı alınacak bütün ücretler, aksi kararlaştırılmadıkça Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

ğ) Bilenibul, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Bilenibul tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

 1. h) Aradığı satıcıya ulaşan kullanıcılar aralarında anlaşarak ya da site üzerinden güvenli ödeme seçeneğiyle hizmeti satın alabilirler. Bilenibul vasıtası ile buluşan alıcı ve satıcı alışverişi site üzerinden yapmak zorunda değildir. Ancak yüz yüze yapılan anlaşmalarda tüm yasal yükümlülük alıcı ve satıcıya ait olacaktır. Alıcı ve satıcı, alışverişi kargo aracılığı ile de yapabilir. Kargo ile yapılacak alışverişlerde meydana gelen zarardan doğan sorumluluk satıcıya ait olup, Bilenibul hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 2. I) Alıcı, site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, satıcının ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya ürüne verilen teklifleri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Bilenibul’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Bilenibul’dan, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. i) Alıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde satıcıya havale edilmesi için güvenli hesaba gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve alıcı tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcının Bilenibul’a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, güvenli hesap’ta bulunan alıcının parası üzerinde Bilenibul’un alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. j) Satıcı, sitede satışa arz ettiği ürünün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürünün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının sattığı ürünlerin çalıntı olması, satışının yasal olmaması hallerinde Bilenibul’un meydana gelebilecek zararlardan hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün, yasaklı ürünler de dahil olmak üzere, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya sitenin belirli yerlerinde belirtilen, sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6– GİZLİLİK

6.1. Kullanıcı, Bilenibul’u kullanabilmek için isim, soy isim, e-mail, cep telefonu, IBAN bilgileri, kredi kartı bilgileri(kart numarası, son kullanma tarihi, CVV Kodu vb.) vb. gibi kişisel bilgileri paylaşmayı taahhüt eder. Bilenibul, Kullanıcılarla ilgili kişisel bilgileri yasal koşullarının oluşması halinde yetkili merciler ile paylaşabilir. Bilenibul’un Kullanıcının bilgilerini gerekmesi halinde yasal mercilerle paylaşmasından dolayı Kullanıcıya karşı maddi-manevi hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

6.2. Bilenibul web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Bilenibul web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

6.3. Bilenibul, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme Bilenibul web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6.4. Freelancer olan üyelerin websitesi ile paylaştıkları IBAN bilgileri Iyzico ile ödeme altyapısı ile eşleşir fakat üyeler tarafından görülemez.

MADDE 7– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Uygulamanın tüm unsurları Bilenibul’a aittir ve/veya Bilenibul tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Bilenibul’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler Bilenibul’un uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bilenibul’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 9– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1. Bilenibul, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesini veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

MADDE 10– MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Bilenibul’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bilenibul’un makul kontrolü haricinde gelişen ve Bilenibul’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 11– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

11.1. Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Bilenibul’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12– TEBLİGAT ADRESLERİ

12.1. Kullanıcıların, Bilenibul’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 13–YÜRÜRLÜK

13.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi 13(on üç) maddeden oluşmaktadır.

13.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi en son 24.12.2020 tarihinde güncellenmiştir. Bilenibul, işbu Üyelik Sözleşmesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

13.3. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13.4. https://www.bilenibul.com’u ziyaret eden ve siteye üye olan kullanıcılar işbu Üyelik Sözleşmesini okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.