Gizlilik Sözleşmesi

  1. Ana Sayfa
  2. Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ‘‘https://www.bilenibul.com/’’ (Bundan böyle BileniBul olarak anılacaktır) ile BileniBul web sitesinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2: KONU VE KAPSAM

 

2.1. Kullanıcı, işbu Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak, Bilenibul’un gizlilik politikalarını ve işbu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

2.2. Kullanıcı gerek Bilenibul websitesini ziyareti esnasında gerek Bilenibul ile Üyelik Sözleşmesini imzalayarak, Bilenibul’a üye olmanın koşullarını kabul ettikten sonra, Bilenibul ile bir takım özel bilgilerini paylaşmayı taahhüt eder.

 

2.3. Özel bilgilerin kapsamı, Bilenibul’a üye olduğu esnada paylaştığı kullanıcıya ait isim, soy isim, e-mail, telefon, adres ve Bilenibul tarafından istenildiğinde paylaşılmak üzere diğer özel bilgilerdir.

 

2.4. Kullanıcı, Bilenibul sitesindeki ürün, hizmet vb. alım-satımlarında ödeme yapmak amacı ile kişisel kart bilgileri, kart üzerindeki isim soy isim, kart numarası, IBAN numarası, hesap numarası, kartın son kullanma tarihi, CVV Kodu vb. gibi bilgiler de özel bilgiler ve gizlilik sözleşmesinin kapsamına dahildir.

 

2.5. Kullanıcıların, Bilenibul aracılığı ile sitenin amacına uygun olmak üzere diğer tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler, mesajlaşmalar, yazışmalar ve içerikleri, paylaştıkları özel bilgiler, belgeler de gizlilik sözleşmesinin kapsamındadır.

 

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Bilenibul, Kullanıcının vermiş olduğunu bilgileri, Üyelik Sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmamayı, üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder. Yasal uyuşmazlıklarda yetkili merci ve makamların Bilenibul’dan bilgi istediği haller saklıdır.

3.2. İşbu sözleşmenin imzalanması ile taraflardan her biri gizli nitelikteki tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya ifşa eden tarafın yazılı muvafakatini gerektiren bilgiyi alan tarafın çalışanları hariç üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmişlerdir.

3.3. Kullanıcılar, Bilenibul üyesi oldukları andan itibaren, aksi talep edilmediği sürece, günlük, haftalık veya aylık bilgilendirme e-mailleri alabilecektir. Kullanıcıların bu e-maillerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakları saklıdır. Bu e-maillerin içeriği; satın alınan ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, diğer ürünler, 3. kişilerin reklamları ve benzeri bilgileri içerebilir.

 

3.4. Kullanıcılar, Bilenibul üyesi oldukları andan itibaren, aksi talep edilmediği sürece, günlük, haftalık veya aylık bilgilendirme mesajları (SMS) alabilecektir. Kullanıcıların bu mesajlarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakları saklıdır. Bu mesajların içeriği; satın alınan ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, diğer ürünler, 3. kişilerin reklamları ve benzeri bilgileri içerebilir.

 

3.5. Bilenibul’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Bilenibul’un uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

MADDE 4: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

4.1. Taraflardan her biri, işbu Gizlilik Sözleşmesiyle birbirlerine açıkladıkları bilginin tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederler. İşbu paragrafta belirtilen yükümlülüğü ihlal eden taraf, diğer tarafa verdiği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

4.2. İşbu Sözleşmenin hükümlerine yazılı bir sözleşme olmaksızın atıfta veya ilavede bulunulamaz.

4.3. Bilenibul, her zaman işbu Gizlilik Sözleşmesini güncelleme hakkını saklı tutar.

MADDE 5: YASAL UYUŞMAZLIKLAR

5.1. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme tarafından kendilerine yüklenen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde, gizli bilginin iade edilmesine rağmen diğer tarafın sırf yukarıda bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara uğrayabileceğini kabul eder. Bu sebeple, taraflardan her biri diğer tarafın uğradığı böyle bir zararı tamamen tazmin edeceğini taahhüt eder.

5.2. Taraflardan her biri, gizliliğe yönelik her tür tehdidi önleme veya devam eden gizliliğin bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla durdurma hakkına sahip olduklarını ve ihlalde bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi durumunda, söz konusu taraf diğer tarafın avukatlık ücreti de dahil olmak üzere yargılama masraf ve giderlerini tazmin edeceğini kabul eder.

5.3. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacaktır.

5.4. Taraflar arasında gizliliğin ihlali halinde doğacak herhangi bir uyuşmazlıkta, İstanbul Bakırköy Adliyeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 6: COOKİE/ÇEREZLER

 

6.1. Bilenibul, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit eder ve bunu kullanır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bilenibul web sitesi, Kullanıcının tekrarlayan girişlerinde hatırlanabilmesi için Kullanıcının bilgisayarına bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak “cookie/çerez” olarak bilinir. Cookie´ler Kullanıcının bilgisayarına kaydedilir. Kullanıcı Cookie almak istiyor ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsa, web tarayıcısında bu özellik varsa, web tarayıcısını bunu yapacak şekilde ayarlayabilir. Bu bilgiler tipik olarak Kullanıcının internet servis sunucusunun IP adresi, işletim sisteminin ismi ve web tarayıcısının versiyonunu içermektedir. Bilenibul bu bilgileri web sitesini geliştirmeye ve onları Kullanıcı tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmeye yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanacaktır. Kullanıcı bu kullanımı taahhüt eder.

 

MADDE 7: YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

7.1. İşbu Gizlilik Sözleşmesi 7(yedi) maddeden oluşmaktadır.

6.2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi Kullanıcının imza tarihinde yürürlüğe girecek ve kullanıcının kendi iradesi veya herhangi bir sebeple üyeliğinin Bilenibul tarafından sona erdirilmesi halinde sona erecektir.

6.3. İşbu Gizlilik Sözleşmesi en son 24.12.2020 tarihinde güncellenmiştir. Bilenibul, sözleşmeyi dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

6.4. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.